IndexFysioDelft - wie zijn wijBereikbaarheid en RouteTarieven en VoorwaardenDisclaimerInformatie Afspraak verzettenEnglishClaudicatioNetEnqueteVragenlijstenFoldersFysio Fit ScanHydrotherapieOuderen Fysio Fit - MBVOValpreventieZorgverzekeringOverige informatie en organisatiesGeriatrie Fysiotherapie  Privacyverklaring

Tarieven en Voorwaarden

Per niet nagekomen afspraak kan het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.  ( Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF )

 

In deze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  (KNGF)

 

De Fysiotherapeuten in deze praktijk staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie van het KNGF en in het register  Beroepen in de Individuele   Gezondheidszorg (BIG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

De rechten en plichten van de patiënt en Fysiotherapeut zijn binnen deze praktijk vastgelegd in de  "modelregeling Fysiotherapeut – patiënt" van  het  KNGF / NPCF.

 

Uw gegevens worden vastgelegd in een computersysteem conform de GDPR (General Data Protection Regulation ) of AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming )

 

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met andere partijen waarmee wij gegevens delen ( zoals uw zorgverzekeraar , het KNGF en het klanttevredenheidsonderzoeksburo ).

 

Op al uw gegevens is het privacyreglement van toepassing.

 

Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

 


 

 

Prestatiecode Prestatie / Behandeling VrijeTarief (€)
1864 DTF - Screening, intake en onderzoek en eerste behandeling 80,-
1870 Intake en onderzoek na verwijzing Arts of Specialist en eerste behandeling 80,-
1000 Vervolg behandeling regulier in praktijk  35,-
1001 Vervolg behandeling buiten praktijk  45,-
1400 Eenmalig onderzoek na verwijzing Arts of Specialist  65,-
 ----
Verslaglegging / uitdraai EPD per verzoek. (max 50 pagina's )
vanaf  10,00
     
     
aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Met vrijwel ALLE zorgverzekeraars zijn contracten  afgesloten. U ontvangt geen nota indien u aanvullend verzekerd bent en nog niet het maximale aantal behandelingen / saldo heeft verbruikt . Bent u alleen BASIS verzekerd en/of heeft u geen recht meer op vergoeding dan ontvangt u wel een nota conform het bovenstaande tarief.

 

U kunt de nota betalen per overschrijving of PIN. de volgende passen worden geaccepteerd: