IndexFysioDelft - wie zijn wijBereikbaarheid en RouteTarieven en VoorwaardenDisclaimerInformatie Afspraak verzettenEnglishClaudicatioNetEnqueteVragenlijstenFoldersFysio Fit ScanHydrotherapieOuderen Fysio Fit - MBVOValpreventieZorgverzekeringOverige informatie en organisatiesGeriatrie Fysiotherapie  Privacyverklaring

Opleidingen en scholingsoverzicht

 

Hieronder treft u een overzicht van de opleidingen en scholing welke de Fysiotherapeut heeft gevolgd.

Jaartal

Opleiding   / scholing / cursus

Opleidingsinstituut

2019

 •   IOF jaarprogramma    Ethiek in de fysiotherapie

KNGF

 

 •   Nieuwjaarssymposium: De reis van de patiënt

KNGF

 

 •   ClaudicatioNet Jaarcongres 2019

ClaudicatioNet

 

 

 

2018

 •   Kennisnetwerk 2018 ClaudicatioNet Delft

ClaudicatioNet

 

 •   De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn

Bohn   Stafleu Van Loghum (BSL)

 

 •   IOF jaarprogramma 2018    nekpijn

KNGF

 

 •   KNGF NPi Duizeligheid / BPPD

KNGF

 

 •   Het stimuleren van bewegen naar gezondheid

KNGF

 

 •   Persoonsgerichte zorg 1e lijns breed

ZEL

 

 •   Geriatrische revalidatiezorg, de reis van de cliënt

Scholing   Randstad West

 

 

 

2017

 •   IOF jaarprogramma 2017 Fysiotherapeutische dossiervoering

KNGF

 

 •   EHBO en Reanimatie

Oranje   kruis

 

 •   Wat als het anders wordt, lezing fysiotherapie en ouderenzorg

Scholing   Randstad West

 

 •   Gezondheidstechnologie, hulpmiddel voor fysiotherapeut en client

Scholing   Randstad West

 

 •   ClaudicatioNet Jaarcongres 2017

ClaudicatioNet

 

 •   Lezing SPAV  (symptomatisch   Perifeer Arterieel Vaatlijden)

KNGF

 

 

 

2016

 •   Ondersteunen van zelfmanagement bij chronisch zieken

AccreDidact

 

 •   Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

CME-Online

 

 •   Implementatie Nederlandse Praktijkrichtlijn Frozen   Shoulder

Scholing   Randstad West

 

 •   EHBO en reanimatie

Oranje   kruis

 

 •   Medical Taping Concept

FysioTape   Opleidingen BV

 

 

 

2015

 •   Richtlijn Artrose Heup en Knie  IOF jaarprogramma

KNGF

 

 •   Artrose, balancing biomechanics with pain neuroscience

RGF   Zuidwest Nederland, RZWN

 

 •   Een Gezonde Praktijk!

Feducon

 

 •   Motiverende gespreksvoering

Viaperspectief

 

 •   EHBO en reanimatie

Oranje   kruis

 

 •   ClaudicatioNet Jaarcongres 2015

ClaudicatioNet

 

 

 

2014

 •   Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden

Hogeschool   Leiden

 

 •   Kwaliteitsconferentie Laat zien wat je doet

RGF   Randstad West

 

 •   IOF Geriatriefysiotherapie in de thuissituatie

KNGF

 

 •   EHBO

Oranje   kruis

 

 

 

2013

 •   Osteoporose en de rol van de fysiotherapeut

UMC St   Radbout

 

 •   Bindweefsel en mobilisatie technieken

RGF Zuidwest   Nederland

 

 •   BHV

Kompas   Veiligheidsgroep BV

 

 •   Meniscus

Medinova   Kliniek

Zestienhoven

 

 •   Chronische pijn

RGF   Randstad West

 

 •   De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?!

KNGF

 

 

 

2012

 •   Patientveiligheid

Stichting   Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

 

 •   MPS en Dry Needling

RGF

 

 •   Nieuwe kijk op het (her)leren van bewegingen

RGF

 

 

 

2011

 •   Klinimetrie/gebruik van meetinstrumenten (Klinimetrie I)

KNGF

 

 •   Inspanningsfysiologie bij ouderen

RGF

 

 •   Preoperatieve fysiotherapie aantoonbaar effectief

RGF

 

 

 

2010

 •   Vorm en inhoud geven aan kwaliteitsindicatoren

KNGF

 

 •   Fysiotherapie en kwetsbare ouderen

RGF

 

 •   Cursus 'Preventie van Vallen'

RGF

 

 

 

2009

 •   Valpreventie

Consument   en Veiligheid