Geriatrie Fysiotherapie

IndexFysioDelft - wie zijn wijBereikbaarheid en RouteTarieven en VoorwaardenDisclaimerInformatie Afspraak verzettenEnglishClaudicatioNetEnquete en VragenlijstenFoldersFysio Fit ScanHydrotherapieOuderen Fysio Fit - MBVOValpreventieZorgverzekeringOverige informatie en organisaties  Privacyverklaring

Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af? Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht wel eens verstoord?

Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fi etsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe.

De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

 

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur. De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen.

 

De werkwijze van de geriatriefysiotherapeut.

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel.

De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.

 

Rechtstreeks naar de geriatriefysiotherapeut.

Zonder verwijzing van een arts kunt u naar de geriatriefysiotherapeut.

Als u niet mobiel bent, dan kunt u ook aan huis worden behandeld.
 

Kosten en vergoeding.

Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Belangrijk is om te controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. De meeste geriatriefysiotherapeuten hebben contracten met zorgverzekeraars.

 

Kwaliteit gegarandeerd!  
De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

De geriatriefysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie een 3 jarige opleiding tot geriatriefysiotherapeut gevolgd.

Fysiotherapeut  R. Oostdam is in februari 2021 gestart met deze opleiding.